Ośrodek lecząca osoby uzależnione w Wandzinie ułatwia powrót do zdrowia wszystkim, którzy potrzebują wsparcia NFZ. Próby leczenia na własną rękę, zwłaszcza przy substancjach psychoaktywnych jest niezwykle trudne. To sprawia, że skorzystać z oferowanego tam krótkoterminowego programu leczenia, który opiera swoje działania na metodzie społeczności terapeutycznej. Ważnym punktem w walce z uzależnieniem jest skorzystanie z terapii krótkoterminowej. Jest ona kierowana do osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innych środków.

Na czym polega?

Zabierając się za realizację postanowienia o skończeniu z używkami trzeba być świadomym, że cały proces przeważnie nawet pół roku. Jest to czas, podczas którego wybierane jest najlepsze możliwe leczenie. Definiuje to stan osoby uzależnionej. Cały proces dzieli się na kilka faz, które sukcesywnie pomogą osiągnąć zamierzony rezultat. Na samym początku warto skupić swoją uwagę na wyglądzie oraz środowisku. Drugim etapem jest motywacja, która umożliwia nam wprowadzić znaczące zmiany, które wynikają z wyznawanych norm i wartości. Kolejny etap daje szansę na poprawienie relacji z samym sobą oraz rodziną. Czwartym, a zarazem ostatnim etapem jest generowanie myśli o normalnym życiu poza ośrodkiem. Zakończona terapia daje szansę na samodzielne i udane życie bez nałogów.

Do rozpoczęcia terapii trzeba spełnić pewne warunki

Podstawą przyjęcia do ośrodka w województwie pomorskim jest aktualne skierowanie od lekarza. Nie wolno zapomnieć o lekach zażywanych na stałe, które starczą nam na pełen czas pobytu. Istotne jest, że jeśli pacjent nie będzie w posiadaniu ważnych papierów lub zaleceń do przyjmowania leków, to nie zostaną one podane. Koniecznością są także dokumenty takie jak dowód osobisty, RTG klatki piersiowej czy dokumentacja medyczna lub/i terapeutyczna. Podczas zabierania rzeczy każda osoba, która chce skorzystać z usług ośrodka powinna pamiętać o środkach higieny oraz odzieży. Pod żadnym pozorem nie wolno zabierać ze sobą groźnych narzędzi i przedmiotów, telefonu komórkowego oraz cennych przedmiotów.
Sprawdź źródło artykułu: www.wandzin.pl